Skip to main content
search
0

Integritetspolicy

1. Allmänt

Vi på HandelsAvenyn värnar om din personliga integritet och jobbar ständigt för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas och behandlas enligt gällande lagstiftning, GDPR, när du använder någon utav våra tjänster.

Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning, så att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

2. Personuppgiftansvarig

Vi på Cadjam AB bedriver e-handelssajten handelsavenyn.se med organisationsnummer: 559427-8003, och är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss.  Det vill säga att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

3. När hanterar vi dina personuppgifter?

Vi på Handelsavenyn samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med att du genomför ett köp på våran hemsida, kontaktar våran kundtjänst och när du besöker våran hemsida. Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?                                                        

Det är för att vi ska kunna:

 • Fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, det vill säga genomförande av köp, betalning, fakturering, utskickande av varor och tillhandahålla support.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev och på webben.
 • Förbättra vårat kunderbjudande, till exempel vårat sortiment, tjänster och funktioner.
 • Ge dig Kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter m.m.
 • Följa relevant lagstiftning, t.ex. bokföringslagar, distanshandelslagar, konsumentköplagar m.m.

Detta är för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service.

5. Vad är det för personuppgifter vi lagrar?

 • För- och efternamn
 • Personnummer / Organisationsnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av våran webbplats/hemsida

6. Rättsliga grunder och lagringstider

6a. För att kunna administrera och hantera våra kunders köp, och för att kunna leverera våra ordrar/beställningar sparar vi i kundregistret:

 • Namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer och epostadress
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren

Lagringstid: Två år efter att du senast köpte något från oss.

6b. För att vi ska kunna ge support och hantera eventuella reklamationer sparar vi i orderregistret:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation
 • Betalreferens
 • Köpta varor

Rättslig grund till sparandet: Konsumentköplagen, distanshandelslagen.

Lagringstid: Tre år efter att du senast köpte något från oss.

6c. För att vi ska kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, t ex Bokföringslagen sparar vi i orderregistret:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation
 • Betalreferens
 • Köpta varor

Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen.

Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag.

6d. För att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster genom e-post sparar vi i kundregistret / nyhetsbrevregistret:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress
 • Geografisk information

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning

Lagringstid: Två år efter att du senast köpte något.

6e. För att en kund ska kunna bevaka en vara tills den är åter i lager sparar vi i bevakningsregistret:

 • E-postadress

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning

Lagringstid: Tills varan är åter igen i lager.

6f. För att Du som kund ska kunna återfå en lämnad varukorg igen och enkelt utföra ett köp om/eller efter du lämnat kassan sparar vi i preorderregistret:

 • E-postadress
 • Varor du lagt i varukorgen

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning

Lagringstid: Tre månader.

7. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss, och jobbar därför jobbar vi aktivt och kontinuerligt med att säkerställa att gällande lagstiftning efterföljs.

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

 • Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
 • Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
 • Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

8. Vem kan dina personuppgifter kommas att lämnas ut till? D v s Personuppgiftsbiträden (Tredje parts leverantörer)

För att kunna erbjuda alla våra tjänster och fullgöra våra åtaganden mot dig som kund kan vi komma att dela dina personuppgifter med så kallade personuppgiftsbiträden (tredje parts leverantörer).

Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar information åt oss. De säkerställer och behandlar dina personuppgifter under samma gällande lagstiftning. Exempel på personuppgiftsbiträden som vi samarbetar med, är leverantörer av betaltjänster (klarna), fraktbolag (Schenker och Postnord) och kommunikationstjänster.

Vi kan komma att behöva lämna ut personuppgifter om det är nödvändigt eller krävs utav oss för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att bevara rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga och uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

9. Dina rättigheter

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa. Ett så kallad Registerutdrag. En gång per kalenderår.

2. Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

3. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

4. Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftansvarig.

5. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta med behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

6. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Kontakta oss gärna antingen via e-post: kundservice@handelsavenyn.se

eller via brev till: Cadjam AB, Lancashirevägen 30, 81940 Karlholm, Sverige.

10. Vid eventuella ändringar av integritetspolicyn

Cadjam AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i våran integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller uppdateringar som inte är av avgörande betydelse för behandlingen men som kommer vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår webbsida och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Senaste uppdatering: 2023-11-09

 

Close Menu